علي (ع) مي فرمايند در جواب دادن به سوالات دو فرشته نكير و منكر باز مي ماند ، آنها چنان با چوبي كه به همراه دارند به فرق سر او مي زنند كه همة حيوانات جز انسان و جن ، مي فهمند و به وحشت مي افتند .
سپس به او گفته مي شود :
به بدترين حال بخواب ، او به گونه اي در تنگناي فشار قبر قرار مي گيرد كه نيزه درر درون نوك آهني خود قرار مي گيرد ، حتي مغزش از درون گوشت و ناخن هايش خارج مي شود و مارها و عقرب ها و حشرات زمين تا روز قيامت او را مي گزند و او آنچنان در زحمت و فشار است مه آرزوي برپائي قيامت را دارد ، تا از آن فشار رهايي يابد .
آيا مؤمنين فشار قبر دارند ؟
از امام صادق (ع) روايت شده كه آن حضرت فرمود : مؤمنين از فشار قبر در امان هستند و در روايتي ديگر آن حضرت در جواب سؤال ابن بصير كه از عذاب قبر مي پرسند مي فرمايند :
پناه مي برم به خدا از عذاب قبر ، چقدر اندكند كساني كه از عذاب قبر ايمن باشند .
آنچه از روايات برداشت مي شود اين است كه فشار قبر از حالات بسيار سخت و ناگوار بر اموات است و همه آن را درك خواهند نمود ، مگر عده اي كه حضرت حق بر آنها نظر كند و رحم نمايد ، چنانچه حضرت رسول اكرم (ص)هنگام دفن دخترش رقيه پس از گريه علت آن را فشار قبر بر رقيه ذكر مي كند و مي فرمايد :
من از خدا درخواست كردم به خاطر من فشار قبر را از رقيه بردارد و او را ببخشايد ، خداوند او را بخشيد .
عواملي كه سبب فشار قبر مي شوند :‌
1) بي مبالاتي در بول و سهل شمردن آن
2) نمامي (سخن چيني)
3) غيبت
4) دور شدن مزد از اهل خود
5) بداخلاقي با اهل خانواده
6) ياري نكردن مظلوم
7) سبك شمردن نماز
8) رعايت نكردن حرام و حلال
9) خوردن مال يتيم
10) رباخواري
11) بدزباني
12) عيب جويي
حضرت علي (ع) مي فرمايد : علل عذاب قبر عبارت است از سخن چيني ، بي مبالاتي در بول و دوري مرد از همسرش .

+ نوشته شده توسط در شنبه چهارم شهریور ۱۳۸۵ و ساعت 5:0 |